ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2561

กำหนดการ28 มีนาคม 2561

13.30 น.

ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แยกหนองเต่า)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-518402

Copyright © 2018 All Right Reserved