ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (กวป.) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประชุมวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุข(แห่งใหม่)

กำหนดการ28 ธันวาคม 2561

13.30 น.

ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แยกหนองเต่า)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-518402

Copyright © 2018 All Right Reserved